COOKINOX IN
TRAJNOST

SKRB ZA OKOLJE

Pomembno merilo uspešnosti našega poslovanja je tudi učinkovito izvajanje programa ravnanja z okoljem. Prizadevamo si postopno zmanjševati vplive na okolje ter učinkovito uporabljati energijo in druge vire. Uprava redno sprejema okoljske cilje, zapisane v programu ravnanja z okoljem in zagotavlja sredstva za njihovo uresničevanje. Z doseganjem okoljskih ciljev iz leta v leto izboljšujemo okoljsko vedenje in postajamo okolju prijaznejši.

OKOLJSKE NALOŽBE

V zadnjih desetih letih smo izvedli številne investicije po programu ravnanja z okoljem, s pomočjo katerih smo zmanjšali vplive na okolje in dosegli posamezne trajnostne cilje. Vlagamo tudi v izobraževanje in ozaveščanje na tem področju, saj želimo razvijati odgovoren odnos vseh zaposlenih do okolja. Ker se zavedamo, da je treba zaposlene nenehno spodbujati in z dobrimi zgledi usmerjati k učinkovitemu ravnanju z okoljem, redno izvajamo funkcionalna izobraževanja zaposlenih na področju varstva okolja.