KVALITETA
IZDELAVE

SKRB ZA KAKOVOST

in njeno nenehno izboljševanje sta eno najpomembnejših vodil v našem podjetju.v Skrbimo tako za kakovostno delovanje proizvodnje in izvedbo celotnih projektov kot tudi za varnost zaposlenih, okolja in informacij. To zagotavljamo z integriranim sistemom vodenja.

KONTROLA KAKOVOSTI

Naš cilj so kakovostni izdelki in zadovoljne stranke, zato je kontrola kakovosti pomemben del proizvodnega procesa, še posebej zaradi velike specifičnosti izdelkov. Zagotavljanje kakovosti poteka v proizvodnem procesu skozi več faz, ki zajemajo: vhodno kontrolo, vmesne kontrole v proizvodnem procesu in kontrolo končnega izdelka.

Strokovna usposobljenost

V proizvodnji delajo visoko usposobljeni zaposleni s pridobljenimi certifikati iz različnih področij. Projektanti in konstrukterji procesnih sistemov in opreme pri svojem delu uporabljajo 3D modelirnike in so strokovnjaki za načrtovanje profesionalne gostinske opreme. Usposobljeni so za pripravo tehnične dokumentacije za proizvodnjo nevtralne, hladilne in toplotne opreme.

Ekipo za avtomatizacijo procesov sestavljajo inženirji z dolgoletnimi izkušnjami na področju vodenja procesov, s poznavanjem različnih programskih orodij in IT tehnologij za vodenje procesov. Obvladajo tudi področja ustreznih predpisov, priporočil in standardov.